Filter zoekresultaat

Schoonmaakgoeroe blogt

Microvezeldoeken verlagen desinfectie noodzaak met 99%

Ongeveer een maand geleden ontving ik een laboratorium uitslag waar ik bijzonder enthousiast van werd. Wecovi had bij Weber en Leucht een onderzoek laten doen naar de effectiviteit van microvezeldoeken. Weber en Leucht is een in Duitsland gesitueerd onafhankelijk test-laboratorium. Met deze test is aangetoond wat ik in het voorjaar van 2020 al via Centre for Hygiene International had vastgesteld.

Laboratorium meting effectiviteit microvezeldoeken tegen micro-organismen

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het technische verhaal van deze test, dat is leesbaar in de technische beschrijving. De test kort samen gevat: Een test oppervlak is besmet met de E. coli en de S. Aureus bacterie. Het besmette oppervlak is met een bevochtigde microvezeldoek die van te voren 50 keer is gewassen gereinigd.

Na de reiniging is het oppervlak getest (geswabt) en zijn de swabs op kweek gezet. Uit de laboratorium meting kwam het enorm reinigend vermogen van de microvezeldoek naar voren:

E. coli: Reinigingsefficiëntie 99,99% dit is een log 4,09 reductie
S. Aureus: Reinigingsefficiëntie 99,999% dit is een log 5.03 reductie
PDF – R36-microvezeldoeken-hygienetest-20200512

Microvezeldoeken werken ook efficiënt tegen virussen

In het voorjaar van 2020 heeft Schoonmaakbedrijf Tiemersma uit Leeuwarden meegedaan aan een test om de toegepaste reinigingsmethode binnen het Fries Museum te valideren. Binnen het Fries Museum wordt er door Tiemersma gewerkt met professionele microvezeldoeken.

Voor de schoonmaak is er op diverse plaatsen binnen het museum een testvloeistof (dubbel geïnactiveerd virus) aangebracht. Na de schoonmaak zijn de oppervlakken die van te voren ‘besmet’ waren geswabt. Deze swabs zijn in het laboratorium van Eurofins onderzocht. Uitslag laboratorium uitslag: NEGATIEF of met andere woorden afwezigheid van virus. Binnen het museum wordt op professionele manier schoongemaakt met microvezeldoeken en moppen. Meting in een laboratorium heeft dus aangetoond als er op een professionele manier wordt gewerkt met microvezeldoeken, dit voldoende is voor het elimineren van eventueel aanwezig virus.

Technische beschrijving microbiologische test microvezeldoeken

 1. De microvezeldoeken zijn onder gecontroleerde omstandigheden 50 keer gewassen
 2. Op een afgebakend test gebied bestaande uit vier opeenvolgende testvelden (5 cm × 5 cm) wordt
 3. 50 ul van een bacteriële oplossing (concentratie 1,5 – 5,0 x 109 CFU/ml) toegepast. bacteriële oplossing bestaat uit Staphylococcus aureus en de Escherichia coli
 4. Op het eerste testveld wordt de vloeistof gelijkmatig verdeeld en maximaal 60 minuten gedroogd bij kamertemperatuur
 5. De met gestandaardiseerd hardheid water bevochtigde microvezeldoek wordt over de 4 testvlakken geveegd
 6. Er wordt begonnen bij testveld 1 en in één veegbeweging doorgewerkt naar testveld vier.
 7. Bij aankomst op testveld vier wordt er onmiddellijk gedraaid en terug geveegd naar het startpunt op testveld één
 8. Na 5 minuten drogen van het oppervlak wordt het oppervlak geswabt
 9. Een verdunningsreeks wordt uitgeplateerd op agar nutriëntplaten en het aantal vitale bacteriën (kolonievormende eenheden CFU) wordt bepaald na incubatie
 10. Het kiemreducerende effect wordt vervolgens berekend aan de hand van de resultaten van het testtextiel.
 11. Het kiemreducerende effect (R) op testveld 1 (T1) s wordt berekend met behulp van de vastgestelde levensvatbare tellingen met behulp van de volgende formule:Log R = log DCt (vitale telling van de controle na het drogen) – log Na (vitale telling van het testtextiel)

MicrovezeldoekenMicrovezeldoeken verminderen de noodzaak van desinfecteren

De titel van deze blog is: Microvezeldoeken verlagen desinfectie noodzaak met 99%. Dit is natuurlijk een kort door de bocht statement waarmee ik een discussie in gang wil zetten. Natuurlijk zijn er situaties waarin desinfectie een noodzaak is voor een veilige omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een isolatiekamer of operatiekamer in een ziekenhuis.

Resultaat hangt altijd af van vakkennis, inzet en de juiste materialen

Wat je ook doet; van het bakken van een cake tot het schoonmaken van een ziekenhuis alles valt of staat met de aanwezigheid of afwezigheid van bovenstaande elementen. In basis ga ik er in dit blog vanuit dat alle elementen aanwezig zijn om tot een gewenst resultaat te komen.


Microvezeldoeken maken desinfectie in veel gevallen onzinnig

Meerdere wetenschappelijke en een aantal minder wetenschappelijke onderzoeken hebben in een ver en in een recent verleden aangetoond dat correct schoonmaken met een microvezeldoek desinfecteren onnodig maakt.

Het is bewezen dat desinfecteren zonder goede schoonmaak zinloos is. Desinfecteren zonder goede schoonmaak vooraf, veroorzaakt alleen maar schijnveiligheid. Gelukkig werd met dit gegeven tot februari 2020 steeds serieuzer omgegaan. Besef dat goed schoonmaken in de meeste gevallen volstaat voor een gezonde werkomgeving was grotendeels geaccepteerd.

Waar ging het mis?

Februari 2020 het begin van het denk infarct

Hoe kan het dat zin minder aandacht krijgt dan onzin? Is angst krachtiger dan vertrouwen? Malafide zaait angst en harkt geld binnen. Bonafide licht reëel voor en krijgt kruimels. Op mijn vakgebied de korte samenvatting van 2020. Malafide vierde hoogtijdagen en heeft de wereld kwetsbaarder gemaakt.

Maar hoe kan dat?

Door aanhoudend media geweld is angst zich thuis gaan voelen bij veel mensen, angst heeft zich gesetteld in de menselijke geest. Naast de media zijn zogenaamde vakmensen de angst nog verder gaan uitvergroten. Angst doet rare dingen met mensen. Helder denken in het hier en nu verandert in horror denken.

Onbetrouwbare elementen kennen de psychologie van angst

Angst maakt mensen toegankelijk voor hulp, hoe belachelijk of gevaarlijk deze hulp ook is. Er zijn vorig jaar veel malafide bedrijven opgestaan die in de psychologie van angst cum laude afgestudeerd zijn. Desinfecteren was het motto geworden. Desinfectiezuilen rezen als paddenstoelen uit de grond en mannen in interessant uitziende maanpakken (slechts geschikt voor fijnstof protectie) spoten driftig in het rond met allerlei chemische stoffen.

De toon was gezet. Gezond denkende mensen werden weggezet als dwarsliggers. Ging je daar tegen in dan had je geen idee hoe gevaarlijk dat virus wel niet was op een deurklink, bureau of winkelwagentje. Dat virus moest gedood worden. Het gevaarlijke virus, wat je overigens niet dood kunt maken, werd dan vaak bestreden met een middel dat alleen geschikt was voor het doden van bacteriën.

Meten is weten

In mei 2020 kwam er een samenwerking tussen Eurofins en Centre for Hygiene International. Vanaf dat moment kon via laboratorium onderzoek vast gesteld worden of een schoonmaakmethode afdoende was voor het onschadelijk maken van o.a. het corona virus. Kort na de introductie werd Centre for Hygiene belaagd door malafide bedrijven uit binnen en buitenland. Ze wilden hun desinfectiemiddelen, of zoals sommigen zeiden ontsmettingsmiddel, laten valideren. Wat wilden ze dan? Ik moest ergens de testvloeistof aanbrengen, zij zouden dan met hun middel dat oppervlak afvegen en daarmee aantonen dat hun middel virus dodend zou zijn.

Ik gaf dan aan dat ze met hun middel mochten laten schoonmaken via bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf. Ik zou dan de testvloeistof op niet bekende plekken aanbrengen die, die dag schoongemaakt dienden te worden. Na afloop zou ik dan de oppervlakken swabben en in het laboratorium laten testen. Wat denk je, kwamen ze in groten getale?

Met 1 partij had ik een afspraak gemaakt, hij moet hier nog op de afspraak verschijnen en via een aantal andere partijen heb ik de nodige enge ziektes en meer grovere bedreigingen aan mijn adres ontvangen.

Maar ook bedrijven die ik zelf heb benaderd haakten niet in op de mogelijkheid hun schoonmaakproces te kunnen valideren. Marianne Kemmer van Clean Hospitals omschreef het heel mooi in een gesprek dat ik met haar had: “als ze niet hoeven te bewijzen dat ze het goed doen dan roepen ze van alles, maar als er een meetmethode is dan wordt het gevaarlijk want dan kan het ook zo maar zijn dat hetgeen je roept niet waar blijkt te zijn”.

Wat dat betreft was Schoonmaakbedrijf Tiemersma uit Leeuwarden een positieve uitzondering. Zijn eerste reactie op mijn vraag om mee te werken aan het onderzoek was: ” ik geloof in mijn mensen, we werken met goede materialen en we zijn door het hele bedrijf gemotiveerd om goed werk te leveren”. Dat ze bij Tiemersma microvezel materialen op de goede manier gebruiken bleek na de test. Het van te voren aangebrachte testmiddel was 100% afwezig en dat zonder ook maar één druppel desinfectiemiddel gebruikt te hebben.

2 januari 2021, de stand van zaken

Ik zit in de Service Management te lezen en lees daar het artikel ” De dispenser voor de ingang van een winkel is een blijvertje”. De laatste blonde haar die ik nog op mijn hoofd heb voel ik naar de kleur grijs verschieten. Mijn hand doet automatisch een greep naar mijn Macbook, klapt open en mijn vingers doen als vanzelf hun werk.

Afgrijzen dat zelfs een vakblad mee doet aan het in stand houden van de angstcultuur. Hoezo zijn desinfectiezuilen een blijvertje? Ja natuurlijk moeten ze blijven als je dat vraagt aan een leverancier van deze troep. En als je het dan wilt leveren, lever dan ook bij elke zuil een BOA die controleert of je het handen desinfecteren goed hebt uitgevoerd. Ik durf te beweren dat slechts 1 op de 200 mensen op een goede manier de handen desinfecteert.

 1. Onzin dus die palen bij de deur, alleen vertoning van schijnveiligheid
 2. Kans oplopen virus via oppervlakken is aan onwaarschijnlijkheid grenzend
 3. Opbouwen resistentie micro-organismen door onnodige en vaak slecht uitgevoerde desinfectie
 4. Verminderen weerstand door overvloedig gebruik desinfectiemiddelen
 5. Opname giftige stoffen in het lichaam door gebruik van handgels
 6. Ook goede micro-organismen worden gedood en dit geeft ruimte aan pathogene micro-organismen
 7. Enorme schade voor het leef milieu

KIS

Mijn blog heeft als titel:
Microvezeldoeken verlagen desinfectie noodzaak met 99%

Het laboratorium rapport had ik vorige maand al ontvangen. Andere activiteiten hadden mijn aandacht gevraagd, een blog schrijven over dit onderzoek was blijven liggen. Het artikel over de desinfectiezuilen deed mij het toetsenbord in beweging brengen. Schrijven om de gekte te doen stoppen. Beste mensen er zijn beproefde methoden om een veilige omgeving te creëren. Deze methoden zijn er nog steeds. We hoeven alleen maar de lichtbundel die angst heet gaan veranderen in een andere frequentie. De frequentie van gezond verstand.

Mijn wens voor de toekomst

We gaan ons weer bezighouden met gezond verstand bezigen. Bonafide bedrijven staan op tegen malafide bedrijven en laten zien hoe het hoort, met respect voor de mens en het milieu. Bedrijven gaan nog meer investeren in het scholen van hun medewerkers. Schoonmaken is immers een vak en in het goed uitoefenen van je vak ben je nooit uitgeleerd. Permanente scholing is de toekomst van ons vak. We hebben onszelf op de kaart gezet als essentieel beroep, laat zien dat we dit waardig zijn.

Ik wil besluiten met KIS. Keep It Simple. De oplossing ligt vaak in de eenvoud. Kijk maar naar microvezeldoeken. Wie had ooit kunnen bedenken dat de meeste uitgevoerde desinfectie handelingen onnodig zijn na correct gebruik van een professionele microvezeldoek.

desinfectie corona

Vorige

Corona en de waanzinnige desinfectie oorlog

Eco vriendelijk of Ego vriendelijk?

Volgende

Praat mee:

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00